Проліферативне запалення: поняття, види, характеристика

Продуктивне (або проліферативне) запалення являє собою реакцію організму. При появі якої переважає конкретна фаза. Тобто в даному випадку переважає проліферація клітин гістіогенного і гематогенного Походження. Основною клітиною в області продуктивного запалення вважається моноцит, що надходить в тканину безпосередньо з кровоносного русла, в тканинах моноцит трансформується в макрофаг.

Макрофаг

Головна функція макрофага-фагоцитоз. На його поверхні знаходиться безліч різних рецепторів, які необхідні для захоплення вірусів, грибів, бактерій, імуноглобулінів. Фагоцитоз під час проліферативного запалення не завжди може бути завершеним, тобто не закінчується абсолютним перетравленням чужорідного агента. Віруси і мікробні клітини всередині макрофагів виживають, розмножуються, через що процес набуває хронічної форми. Крім макрофагів під час проліферативного запалення часто зустрічаються інші клітини. До них слід віднести лімфоцити, еозинофіли, плазматичні клітини, огрядні клітини, одиничні нейтрофіли.

При проліферації клітин формуються клітинні дифузні або вогнищеві інфільтрати.

Різновид

Проблема може розвиватися в будь-якому органі організму і на будь-якій тканині. Виділяють наступні види проліферативного запалення:

 • інтерстиціальне (межуточное);
 • продуктивне з формуванням поліпів, гострих кондилом;
 • гранулематозне.

Розглянемо їх окремо.

Інтерстиціальне

Інтерстиціальне (або проміжне) – вид проліферативного запалення, при якому в стромі серця, печінки, нирок, легенів формується дифузний або вогнищевий клітинний запальний інфільтрат. Інфільтрат представляється лімфоцитами, плазматичними клітинами, макрофагами, еозинофілами, огрядними одиничними клітинами, елементами зруйнованої паренхіми, рідкісними нейтрофілами.

У паренхіматозних елементах визначаються виражені дистрофічні, в деяких випадках некробіотичні зміни. Підсумком проміжного запалення буде інтерстиціальний фіброз, що представляє собою розростання сполучних тканин.

З поліпами і гострими кондиломами

Проліферативна фаза запалення з утворенням поліпів, а також гострих кондилом відрізняється хронічним перебігом. Вона локалізується на слизовій оболонці. На слизових різних органів формуються окремі ділянки гіперплазії, а також розростання епітелію в формі поліпів, у яких сполучнотканинна основа інфільтрована макрофагами, лімфоцитами, плазматичними клітинами та іншими.

хронічне проліферативне запалення

Локалізується найчастіше на слизовій оболонці носа, шлунка, матки, кишечника, бронхів. У разі локалізації запалень на стику одношарового циліндричного і багатошарового плоского епітелію формуються так звані кондиломи. Ці освіти частенько з`являються в відхідник, а також на статевих органах. При хронічному проліферативному запаленні часта кондилома-це загострена, яка викликається папіломавірусом. Вона вважається фактором ризику для розвитку плоскоклітинної форми раку.

Грануломатозне

Грануломатозне-ще один варіант продуктивного (проліферативного) запалення. Під час якого головним морфологічним субстратом вважається гранульома, де переважають клітини: макрофаги, а також їх похідні (гігантські клітини, епітеліоїдні).

Морфогенез гранульом має з чотири послідовні фази. До таких належать наступні:

 • накопичення молодих моноцитів у вогнищі пошкодження;
 • дозрівання даних клітин в макрофазі з формуванням макрофагальної гранульоми;
 • подальше дозрівання і перетворення моноцитів і макрофагів в епітеліоїдну клітину і формування епітеліоїдоклітинної гранульоми;
 • трансформація епітеліоїдної клітини в гігантську клітину Пирогова-Лангханса (клітина сторонніх тіл) і утворення гігантоклітинних гранульом.

Слід зазначити, що фагоцитарна активність клітини гранульоми в міру її дозрівання поступово знижується.

проліферативна фаза запалення

Діаметр гранульом становить близько 1-2 мм, найчастіше вони видно лише мікроскопом. У центральній області гранульоми можна розгледіти тканинної детрит, який утворюється в результаті некрозу тканин і в якому здатний виявлятися збудник основного захворювання, якщо в даному випадку має місце бути інфекційний процес. Розташовуються макрофаги по периферії некрозу. Також там є гігантські, епітеліоїдні клітини, серед них можуть перебувати ще плазматичні клітини, нейтрофіли, лімфоцити, еозинофіли.

Грануломатозні хвороби

Серед таких захворювань при формі проліферативного запалення виділяють 4 групи. До них відносяться:

 • інфекційної етіології, куди слід віднести ревматизм, висипний і черевний тиф, сказ, бруцельоз, туляремію, вірусний енцефаліт, ієрсинеоз, актиномікоз, сифіліс, лепру, шистосомоз, туберкульоз, склерому, сап та інші;
 • неінфекційної етіології, куди слід віднести подагру, силікоз, антракоз, талькоз, азбестоз, бериліоз, алюминоз;
 • медикаментозні недуги, наприклад, лікарський гепатит, олеогранулематозна хвороба;
 • хвороби не встановленої етіології: хвороба Крона, саркоїдоз, хвороба Хортона, гранулематоз Вегенера, ревматоїдний артрит, ксантогранулематозний пієлонефрит.

Абсолютно всі гранульоми мають інфекційну етіологію, не дивлячись на наявні відмінності, за морфологією вони схожі між собою. Також варто відзначити, що у всіх ситуаціях інфекційні гранульоми представляються у вигляді скупчень клітин, що мають моноцитарно-макрофагальної природу. У деяких гранульомах формуються лімфоцити, нейтрофіли, плазматичні клітини, при гельмінтозах з`являється багато еозинофілів.

проліферативне продуктивне запалення

Винятком будуть лише гранульоми в разі туберкульозу, сифілісу, склероми, сапи, лепри. При названих хворобах при проліферативному запаленні ці гранульоми володіють специфічними рисами, властивими тільки певного збудника. А це дозволяє відносити цю групу захворювань до групи специфічних гранулематозів. Або специфічне запалення.

У морфологічному понятті для специфічного запалення буде характерне утворення декількох специфічних гранульом. Які мають характерну будову. Воно може відрізнятися в залежності від головного збудника-причини проліферативного запалення. Таким чином, клітинний склад, а також розташування клітин безпосередньо в гранульомі досить специфічно для кожного збудника.

При туберкульозі

Запальний процес при туберкульозі, тобто мікобактерія туберкульозу здатна викликати три різновиди тканинної реакції: ексудативну, альтеративную, і проліферативну.

причини проліферативного запалення

Що стосується альтеративного запалення, то воно частіше розвивається в результаті гіпоергіі, в разі зниження захисних сил людського організму. Виявляється дане запалення морфологічно казеозним некрозом.

Ексудативний тип запалення розвивається в результаті наявної гіперергії (в разі підвищеної чутливості до токсинів мікобактерії, антигенів) . Морфологічно накопичення проявляється у вогнищі ураження фібринозного, серозного або змішаного ексудату, в подальшому який піддається теж казеозному некрозу.

Проліферативне запалення, патанатомія каже, розвивається в умови специфічної туберкульозної імунної системи. Морфологічним проявом в даному випадку буде виступати утворення так званих туберкульозних гранульом, представлених у вигляді просяного зерна.

Туберкульозна гранульома

Отже, ми розібрали, чим характеризується проліферативне запалення. Тепер варто окремо розглянути деякі випадку, при яких воно проявляє себе.

пацієнт і лікар

Туберкульозна гранульома володіє характерною будовою: в центральній її області знаходиться вогнище так званого казеозного некрозу, за яким розташовується вал радіарно локалізуються (тобто витягнутих по-длиннику до периферії від центру) епітеліоїдних клітин. За цими клітинами видно гігантські одиничні клітини Пирогова-Лангханса.

Слід також зауважити, що на периферії такої гранульоми знаходиться вал лімфоцитів. У великій кількості даних типових клітин виявлені можуть бути ще в незначній кількості плазматичні клітини, а також макрофаги. Кроєм того, тут же виявляється тоненька мережу, що складається з аргірофільних волокон. Що стосується кровоносних судин, то вони тут не зустрічаються. У разі забарвлення по Цилю-Нільсену в даних гігантських клітинах можуть бути визначені мікобактерії туберкульозу.

Запальний процес при сифілісі

Запальний процес при сифілісі в різні періоди буде відображати на бліду трепонему різну тканинну реакцію: виділяють, як правило, первинний, вторинний, а також третинний періоди при захворюванні сифілісом.

У разі первинного сифілісу розвивається так звана продуктивно-інфільтративна реакція в області впровадження трепонеми.

визначення проліферативного запалення

Під час вторинного спостерігається сильно виражена ексудативна реакція, що сприяє генералізації збудника,

У разі третинного періоду сифілісу продуктивно-некротична реакція буде представлена у вигляді сифілітичної гранульоми, а також гуммозними інфільтратами.

Детальніше про сифілітичну гранульому

Сифілітична гранульома в галузі медицини також носить коротку назву " гумма». У даній гранульомі, як і у випадку з туберкульозом, в центрі виявляється казеозний некроз, проте в цій ситуації він буде більший за розміром.

Від некрозу по периферії розташовується велика кількість лімфоцитів, фібробластів, а також плазматичних клітин. У невеликій кількості тут можуть бути присутніми і макрофаги, і гігантські клітини, і епітеліоїдні клітини. Характерним вважається в даному випадку розростання сполучних тканин (це пов`язано з швидкістю проліферації фібробластів), які формують подобу капсул, а також велика кількість кровоносних судин.

Досить рідко серед цих клітин вдається фахівцям виявити так звану бліду трепонему методом сріблення по Левадити. Характерна гумма для третинного періоду сифілісу, який починає розвиватися через кілька років (5 і більше) з часу його зараження.

проліферативна фаза запального процесу

У різних органах: шкірі, печінці, кістках, головному мозку утворюються протягом одного десятка років вузли розміром 0,3-1,0 см в діаметрі. У розрізі з даних вузлів виділяється якась желеподібна маса жовтуватого відтінку, яка за своїм зовнішнім виглядом нагадує клей гуміарабік, звідки і пішла така назва "гума".

Гуммозная інфільтрація

Крім цих гумм, в третинному періоді захворювання сифілісом може розвиватися також гуммозная інфільтрація. Представлений інфільтрат тими ж клітинами, тобто склерозом, судинної проліферацією. Інфільтрат локалізується найчастіше в висхідному відділі серця, а також дузі аорти, а носить назву "сифілітичний мезоаортит".

Він, розташований в Центральній і зовнішній оболонці серцевої аорти руйнує поступово еластичний її каркас, а на місці еластичних волокон починає розростатися сполучна тканина. Унаслідок всього цього внутрішня оболонка на аорті стає нерівною і зморшкуватою з великою кількістю рубцевих втяжений, вибухнув, зовні нагадуючи шагреневий шкірний покрив.

Укладення

Як ми вже зазначали раніше, проліферативне (або продуктивне) запалення відрізняється проліферацією клітин. Ексудативні та альтеративні зміни відступають лише на другий план. Весь перебіг даного запального процесу може бути гострим, однак, найчастіше-хронічним.

Статті на тему