Файловий сервер - це виділений сервер, який призначений для зберігання та обміну файлами. Файл-сервер: переваги та недоліки

В обчислювальній техніці файловий сервер-це комп`ютер, приєднаний до мережі і має диски спільного користування. На них можуть зберігатися файли з різною інформацією (текстові ,графічні, музичні, відео). Робочі станції мають доступ до дисків колективного користування файлового сервера по комп`ютерній мережі.

Термін "сервер" підкреслює роль машини в архітектурі клієнт-сервер, де клієнтами є робочі станції, що використовують пам`ять сервера. Як правило, файл-сервер не виконує завдань з обчисленнями і не запускає програми на вимогу клієнтів. Він призначений в основному для зберігання та надання даних, в той час як обчислення виконуються робочими станціями.

Файлові сервери, як правило, застосовуються в офісах і школах, де користувачі використовують локальну мережу для під`єднання до них своїх клієнтських комп`ютерів.

Апаратна і програмна частина сервера

Файловий сервер у локальній мережі

У загальному випадку під сервером розуміється як комп`ютер, що виконує додаткові функції щодо забезпечення роботи інших комп`ютерів мережі, так і програмне забезпечення, встановлене на даному комп`ютері. Машина, яка використовується як сервер, повинна мати певні характеристики. В першу чергу це стосується продуктивності і ємності дисків. Сервером даний комп`ютер стає саме завдяки програмній частині. Залежно від встановлених на сервер додатків він може виконувати різні функції.

Визначення та призначення

Основна функція файлового сервера

Як випливає з назви, файловий сервер-це сервер, який надає доступ до файлів. Він працює як Центральний запам`ятовуючий пристрій, призначений для зберігання інформації, до якої може здійснюватися доступ безліччю систем. В основному файлові сервери призначені для використання в мережах різних компаній, але вони також можуть застосовуватися в школах, невеликих організаціях і навіть в домашніх мережах.

Як файлових серверів в домашніх мережах можуть використовуватися звичайні персональний комп`ютер. На них зберігаються файли, поміщені в папки, відкриті для спільного використання різними користувачами.

Типи файлових серверів

Файловий сервер може бути виділеним або невиділеним. Виділений сервер призначений для використання лише як файловий сервер. До нього приєднані робочі станції, які можуть зчитувати і записувати файли і бази даних.

Крім того, файлові сервери можуть класифікуватися за способом доступу. Доступ до мережевих серверів часто здійснюється за допомогою протоколу передачі файлів (FTP) або протоколу передачі гіпертекстових повідомлень (HTTP). Не слід плутати мережеві сервери з веб - серверами, які часто пропонують динамічний вміст на додаток до статичних файлів. Доступ до файлового сервера в локальній мережі зазвичай здійснюється за допомогою протоколу віддаленого доступу до файлів і мережевих ресурсів SMB/CIFS (Windows і UNIX-подібні системи)або протоколу мережевого доступу до файлових систем NFS (UNIX-подібні системи).

Сервери баз даних надають доступ до баз даних загального користування через драйвер пристрою зберігання бази даних. Вони не можуть вважатися файловими серверами, так як в них може застосовуватися функція блокування записів.

Операційна система для файлового сервера

В якості операційної системи для мережевого файлового сервера найбільш популярна операційна система (ОС) Linux. Це обумовлено економічними міркуваннями і стабільністю даної системи. Крім того, можуть застосовуватися ОС Windows і Unix.

Вибір типу файлового сервера в компанії визначається обсягом інформації та кількістю користувачів.

Структура файлового сервера

Робота з файловим сервером в організації характеризується підвищеними вимогами до обсягу пам`яті, швидкості доступу, можливості відновлення даних, простоті управління, безпеки і вартості. Крім того, на функціонування файлових серверів впливають постійно змінюються зовнішні умови, в яких нові апаратні засоби і технології швидко замінюють застаріле обладнання. При цьому, щоб забезпечити стійку роботу, нові пристрої повинні бути сумісні зі старими.

В організації, як правило, в якості файлового сервера виступає виділений сервер, призначений для зберігання даних, необхідних для функціонування компанії.

Виділений файловий сервер

Для управління пропускною здатністю, граничними навантаженнями і часом відгуку розробники застосовують теорію обслуговування. Це дозволяє їм правильно комбінувати апаратні та програмні засоби, щоб відповідати на запити різного рівня важливості. Сервери також можуть використовувати схему балансування динамічного навантаження для розподілу запитів між різними апаратними пристроями.

В якості пам`яті в серверах в основному використовуються жорсткі диски, але можуть застосовуватися твердотільні накопичувачі і накопичувачі на магнітній стрічці.

Зберігання файлів

Так як головна функція файлового сервера-це зберігання даних, розвиток технологій в цьому напрямку полягає у використанні безлічі жорстких дисків в якості єдиного цілого, формуванні дискового масиву. Дисковий масив зазвичай має кеш-пам`ять (тимчасовий запам`ятовуючий пристрій, що працює швидше магнітних дисків). Функції дискового масиву файлового сервера такі ж, як і у надлишкового масиву незалежних дисків (RAID-масиву). Рівень доступності даних він підвищує за допомогою надлишкових компонентів, що відрізняються від RAID-масиву, - джерел живлення. Дискові масиви можуть об`єднуватися в мережі зберігання даних (NAS).

Мережевий дисковий масив (NAS)

Мережевий дисковий масив

Мережевий дисковий масив-п`ятирівневе сховище даних, приєднане до комп`ютерної мережі, що надає доступ неоднорідній групі клієнтів.

NAS-пристрій відрізняється від файлових серверів тим, що являє собою спеціалізований комп`ютер, побудований спеціально для зберігання файлів. У свою чергу, файловий сервер-це сервер, що реалізується в основному на комп`ютерах загального призначення, що мають безліч різних функцій, в тому числі і зберігання файлів. Іншими словами, практично будь-який комп`ютер можна використовувати як файловий сервер.

В останні роки популярність nas-пристроїв стрімко зростає. Вони пропонують використовувати традиційні способи обміну файлами між багатьма комп`ютерами. Переваги мережевих дискових масивів перед файловими серверами полягають у швидшому доступі до даних, простому адмініструванні та простій конфігурації.

Безпека інформації

Безпека даних файлового сервера

Захищений файловий сервер дозволяє обмежувати доступ до файлів спеціальним користувачам або групам. У великих організаціях дана функція покладається на служби каталогів, такі як Active Directory в ОС компанії Microsoft або eDirectory в ОС компанії Novell.

Дані сервери працюють в ієрархічній комп`ютерному середовищі, яка звертається з користувачами, комп`ютерами, додатками і файлами як з різними, але спорідненими об`єктами мережі, і надає доступ на підставі повноважень користувачів або груп. У більшості випадків служба каталогів управляє великою кількістю серверів, у великих організаціях кількість серверів може становити кілька сотень.

Конфігурація файл-серверів

Конфігурування Samba сервера

Розглянуті нами сервери можуть конфігуруватися безліччю способів. Наприклад, при налаштуванні параметрів домашньої мережі сервер файлів автоматично дозволяє доступ всім комп`ютерам локальної мережі. При налаштуванні параметрів мережі в інтересах бізнес-компанії, в якій важлива безпека, для доступу до сервера клієнтські системи повинні зареєструватися. Інші пристрої надають доступ лише певним комп`ютерам за MAC-адресою Або IP-адресою.

Інтернет-сервери, що надають доступ до файлів по мережі, часто вимагають від користувачів перед завантаженням файлів зареєструватися по протоколу передачі файлів FTP.

Особливості обміну файлами комп`ютера клієнта з сервером

При приєднанні до сервера файлів по локальній мережі він відображається на комп`ютері клієнта як жорсткий диск. При подвійному кліці мишкою по піктограмі жорсткого диска відобразиться його вміст у вигляді каталогу з файлами і папками. Для копіювання файлу на комп`ютер клієнта досить його просто перетягнути за допомогою мишки в вибране місце з сервера. Якщо сервер файлів надав клієнту повноваження запису, можна скопіювати файли на нього тим же способом - за допомогою мишки.

Статті на тему