Матриця прийняття рішень: види, можливі ризики, проведення аналізу та наслідки

Кожен другий стикався з проблемою вибору, складністю прийняття рішення. Найчастіше ми не знаємо, як краще вчинити. Роздуми забирають у нас величезну кількість часу. Напевно, кожен з нас хотів би навчитися швидко знаходити вірне, найбільш вигідне і правильне рішення. Найкращі уми світу розробили прекрасний метод прийняття рішень-матриці прийняття рішень.

Що це таке?

Матриця прийняття рішень в менеджменті - це один з простих і ефективних методів прийняття рішення. Необхідно вибрати ключові критерії ситуації і зрозуміти, який рівень значущості підходить для кожного з них.

Даний спосіб допомагає рішення розкласти по поличках таким чином, щоб не завантажити голову безліччю різних деталей. Крім того, завдяки матриці, можна зрозуміти на якому етапі розвитку знаходиться ситуація, і яка загальна картина того, що відбувається.

На виробництві трапляються різні ситуації. Найчастіше досвідчений керівник легко вирішує типові завдання, проблеми, оскільки колись він вже стикався з подібним. Однак світ змінюється дуже швидко: з`являються нові закони, технології, компанії, може статися інфляційний стрибок, настати криза. Нетипові завдання складно вирішити, а в короткі терміни тим більше.

У будь-якій справі важливо не упустити деталі, адже іноді саме вони можуть допомогти вирішити проблему найбільш кращим способом.

Саме тому керівники часто вдаються до матриць прийняття рішень. Вони дозволяють прийняти управлінське рішення досить-таки швидко, найбільш вірно і не упустити найменші деталі.

Важливо зазначити, що ідеальної матриці не існує. Для кожного конкретного випадку або проблеми необхідна своя, унікальна матриця, яка буде вирішувати саме ваші питання і буде спрямована на ваше підприємство.

Проблема вибору

Як побудувати матрицю прийняття управлінських рішень?

Візьміть чистий аркуш паперу або скористайтеся можливостями вашого комп`ютера. Перше, що нам необхідно зробити-це накреслити таблицю. Рядки представляють ваші варіанти вирішення проблеми, а стовпці-це фактори, які впливають на ваш вибір.

Після того як ви виписали абсолютно всі варіанти рішення і важливі фактори, необхідно оцінити, яка важливість кожного виписаного фактора, тобто те, наскільки велике значення він має, на вашу думку, зрозуміло. В якості оцінки можна використовувати бальну шкалу, наприклад, від одного до п`яти, де один бал-нечисленний фактор, а 5 балів (найвища оцінка) означає дуже значимий фактор.

Після того як процес оцінювання факторів завершено, необхідно підрахувати підсумкову кількість балів для кожного варіанту окремо. Після цього потрібно знайти той варіант, який набрав максимальну кількість балів - він стає кращим.

Платіжна матриця-метод прийняття управлінських рішень

Приймаючи рішення, нам потрібно вибрати саме те, яке було б найкращим в конкретній ситуації. Один з методів прийняття такого рішення-це платіжна матриця.

Платіжна матриця-це метод, що відноситься до статистичної теорії рішень. Даний метод допоможе керівнику вибрати саме той варіант рішення, який необхідний в даній ситуації. Зазвичай даний метод використовують при необхідності вибору стратегії, яка найбільш підходить для досягнення поставленої мети.

платіжна матриця

Під платежем розуміється грошова винагорода або ж корисність, які будуть отримані внаслідок поєднання конкретної стратегії з конкретною ситуацією (тобто тією ситуацією ,в якій буде доцільно використовувати дане рішення)

Платежі можна представити у вигляді матриці. Платіж залежить від тих подій, які відбуваються насправді. Якщо подія не відбудеться, то платіж буде зовсім іншим.

Переваги методу

Матриця прийняття рішень володіє величезним спектром переваг, основні з яких наступні:

 • Обґрунтованість і наочність. Матриця має наочністю, тобто якщо ви поділитеся своїм аналізом з іншою людиною або ж групою осіб, і при цьому чітко обгрунтуєте отримані дані, то тим самим ви полегшите переконання співрозмовника в правильності прийнятого рішення.
 • Економія часу.
 • Вибір оптимального варіанту рішення.
 • Наявність запасних варіантів. Може статися так, що найбільш імпонуючий варіант прийняття рішення не вийде реалізувати. В цьому випадку вам не потрібно заново проводити аналіз, адже у вас буде вже цілий набір запасних варіантів. Залишиться справа за малим-вибрати найбільш підходящий.
 • Об`єктивність. Найчастіше ми вибираємо рішення, виходячи з наших особистих спонукань, забуваючи розділяти власне "я" і роботу. Матриця прийняття рішень допомагає звести суб`єктивне ставлення до мінімуму.

Недоліки методу

Але в цьому методі є і свої недоліки:

 • Деякі матриці є статистичними. Вони можуть показати поточний стан підприємства, проте вони не допоможуть оцінити динаміку стратегічних процесів.
 • Деякі матриці пропонують альтернативні стратегії. На жаль, це іноді ускладнює процес формування необхідної стратегії для матриці через неоднозначність вибору стратегії.
 • Побудова деяких матриць вимагає великих розумових вкладень.
 • Матриці не дають конкретного, найбільш підходящого варіанту рішення.

Види матриць

Після використання перших матриць прийняття рішень вчені стали розробляти все нові і нові види матриць. Нові методи допомагали вирішувати ряд складних завдань. До таких можна віднести: вибір стратегії, дії з розвитку продукту, який продукт розвивати та ін.

Приклади матриць прийняття рішень наведені нижче:

 • Матриця Ейзенхауера (важливість / терміновість). Матриця Ейзенхауера
 • Матриця Бостонської консалтингової групи (показниками є темп зростання, продуктивність виробництва). Матриця БКГ
 • Матриця Маккінсі (показники: конкурентна позиція підприємства та привабливість ринку).
 • Матриця-аналіз портфеля (оцінка господарської діяльності підприємства).
 • Матриця Ігоря Ансоффа (опис можливих стратегій підприємства в умовах зростаючого ринку).
 • Матриця Штейнера (Класифікація ринків і класифікація продуктів на існуючих; нових, але пов`язаних з існуючими; абсолютно нових). Матриця Стейнера
 • Матриця Абеля (вибір проекту Стратегії, виходячи з обслуговуваних груп покупців, потреб і використовуваної технології).

Застосування методу

Прикладом використання матриці прийняття рішення є вибір покупки: ноутбука або планшета.

У рядки вибору Ви відповідно записуєте: ноутбук / планшет.

У стовпці записуєте всі фактори (наприклад, ціна, вага, функціональність, гарантійний термін, наявність конкретних необхідних програм,цінність) .

Після цього ви виставляєте бали ноутбуку і планшету по кожному критерію. Товар, який набрав більшу кількість балів, слід купити.

Рішення є

Завдяки матриці прийняття рішень ми можемо легко, витративши мінімум зусиль, отримати найбільш вигідний варіант рішення. Цей метод призначений не тільки для вибору якогось товару, але і для вирішення більш серйозних, глобальних проблем.

Статті на тему