Доза опромінення при рентгені. Променеві навантаження в рентгенодіагностиці

Доза радіації, яку отримує людина під час медичних маніпуляцій, за різними оцінками, становить від 20 до 30% від загального радіаційного фону. Радіоактивне випромінювання завжди присутнє в навколишнє середовище - люди отримують його від сонця, з надр землі, від радіонуклідів, які знаходяться у воді і землі. "Медична" радіація - на другому місці за значимістю серед усіх видів джерел, значно випереджаючи випромінювання техногенного характеру (від АЕС, поховань радіоактивних відходів, побутової техніки, стільникових телефонів). Спробуємо розібратися, як розраховується доза опромінення при рентгені і наскільки вона небезпечна.

Рентгенівське випромінювання

Як вважають вчені, боятися природного радіаційного фону не варто. Більш того, він допомагає розвитку і росту всіх живих організмів на Землі. Щорічно людина отримує рівномірну дозу радіації, рівну 0,7-1,5 мЗв. Опромінення, якому люди піддаються в результаті рентгенологічних досліджень, в середньому становить практично таку ж величину-близько 1,2 - 1,5 мЗв на рік. Таким чином, антропогенна складова подвоює одержувану дозу.

Рентгенодіагностичні технології широко використовуються для виявлення багатьох захворювань. Незважаючи на те що в останні роки в медицині відбувається інтенсивний розвиток інших технологій (комп`ютерна томографія, МРТ, УЗД, теплобачення), більше половини діагнозів встановлюється саме за допомогою рентгенівських променів.

До початку XXI століття також були вичерпані практично всі технічні можливості для максимального зниження променевого навантаження в рентгендіагностики. Найбільш ефективним методом в цьому відношенні стала Цифрова методика перетворення рентгенівських зображень. Детектор цифрового рентгенівського апарату володіє чутливістю, в кілька разів перевищує у плівкових, завдяки чому і з`явилася можливість зменшити дозу випромінювання.

Одиниця вимірювання

Доза опромінення при рентгені-одиниці виміру

На відміну від природного радіаційного фону, при медичних дослідженнях опромінення є нерівномірним. Щоб визначити ступінь шкоди, який рентгенівські промені завдають людині, спочатку треба розібратися, в яких одиницях вимірюють дозу опромінення.

Для оцінки дії іонізуючого випромінювання в науці була введена спеціальна величина-еквівалентна доза Н. Вона враховує особливості радіаційного впливу за допомогою зважуючих коефіцієнтів. Її значення визначається як добуток поглиненої дози в органі на зважуючих коефіцієнт WR, який залежить від виду випромінювання (α, β, γ). Поглинена доза розраховується як відношення кількості іонізуючої енергії, переданої речовині, до маси речовини в тому ж обсязі. Вона вимірюється в Греях (Гр).

Виникнення негативних наслідків залежить від радіочутливості тканин. Для цього було введено поняття ефективної дози, яка є сумою добутків Н у тканинах на зважувальний коефіцієнт Wt. Його значення залежить від того, на який орган проводилося вплив. Так, при рентгені стравоходу він дорівнює 0,05, а при опроміненні легенів-0,12. Ефективна доза вимірюється в Зівертах (Зв). 1 Зіверт відповідає такій поглиненій дозі випромінювання, для якої зважувальний коефіцієнт дорівнює 1. Це дуже велика величина, тому на практиці користуються мілізівертамі (мЗв) і мікрозівертамі (мкЗв).

Шкода для здоров`я

Шкідливий вплив випромінювання на здоров`я людини залежить від рівня дози і від того, органу, який піддавався впливу. При опроміненні кісткового мозку виникають захворювання крові (лейкоз та інші) – при впливі на статеві органи-генетичні відхилення у потомства.

Великими дозами радіації вважають 1 Гр і більше. При цьому відбуваються наступні порушення:

 • пошкодження значної кількості клітин тканин;
 • виникнення радіаційних опіків;
 • променева хвороба;
 • катаракта та інші патології.

При такому дозуванні фізіологічні зміни неминучі. Опромінення може бути отримано безперервно протягом декількох годин або сумарно через проміжки часу в результаті перевищення загального порогового рівня. Тяжкість захворювання залежить від величини отриманої дози.

При середніх (0,2-1 Гр) і малих (<0,2 Гр) дозах можуть виникнути спонтанні зміни, які проявляються через деякий час, після латентного (прихованого) періоду. Передбачається, що такі ефекти можуть виникнути і при малих дозах опромінення. Тяжкість захворювання в цьому випадку не залежить від отриманої дози. Порушення найчастіше відбуваються у вигляді ракових пухлин і генетичних відхилень. Злоякісні новоутворення можуть з`явитися через кілька десятків років. Однак, як показують дослідження, такому ризику піддається не більше 1% пацієнтів.

При яких видах обстежень застосовується рентгенівське випромінювання?

Доза опромінення при рентгені-види рентгенологічних обстежень

Радіаційний вплив використовується при наступних видах обстежень:

 • флюорографія, яка широко застосовується для діагностики туберкульозу в профілактичних цілях;
 • традиційна рентгенографія;
 • комп`ютерна томографія;
 • ангіографія (дослідження кровоносних судин);
 • радіоімунний аналіз.

Як визначається променеве навантаження?

Всі сучасні рентгенівські апарати обладнані спеціальним вимірником, який автоматично визначає ефективну дозу випромінювання з урахуванням площі впливу. В якості детекторів використовуються вбудовані дозиметри.

Якщо для обстеження застосовуються апарати старого зразка, не обладнані вимірювачем, то визначення радіаційного виходу проводиться за допомогою клінічних дозиметрів на відстані 1 м від фокуса випромінюючої трубки на робочих режимах.

Реєстрація опромінення

Доза опромінення при рентгені-реєстрація опромінення

Згідно СанПіН 2.6.1.1192-03, пацієнт має право на надання повної інформації про променеве навантаження і її наслідки, а також на самостійне прийняття рішення про проведення рентгенобстеження.

Лікар рентгенологічного кабінету (або його лаборант) повинен реєструвати ефективну дозу в аркуші обліку дозових навантажень. Цей лист вклеюється в амбулаторну карту пацієнта. Реєстрація також проводиться в журналі обліку, який ведеться в рентгенкабінеті. Однак на практиці ці правила часто не дотримуються. Причина цього криється в тому, що доза опромінення при рентгені значно нижче критичної.

Ранжування пацієнтів

У зв`язку з наявністю променевого навантаження рентгенологічні дослідження призначаються тільки за суворими показаннями. Всіх пацієнтів ділять на 3 групи:

 • АТ-це ті хворі, яким рентген призначається при злоякісних патологіях або підозрі на них, а також в тих випадках, коли є життєві показання(наприклад, травми). Гранично допустима доза на рік-150 мЗв. Опромінення понад цього значення може викликати променеві ураження.
 • БД-пацієнти, яким опромінення проводиться з метою діагностики будь-якого захворювання не злоякісної природи. Для них доза не повинна перевищувати 15 мЗв / рік. При її перевищенні різко збільшується ризик виникнення захворювань у віддаленому періоді і генетичних мутацій.
 • ВД-категорія осіб, яким рентгенографічне дослідження проводиться з профілактичною метою, а також ті працівники, діяльність яких пов`язана зі шкідливими умовами (гранично допустима доза становить 1,5 мЗв).

Дози опромінення

Доза опромінення при рентгені-дози для різних органів

Наступні дані дають уявлення про те, яке опромінення при рентгені можна отримати під час обстежень:

 • флюорографія органів грудної клітини-0,08 мЗв;
 • дослідження молочної залози – мамографія) - 0,8 мЗв;
 • рентген стравоходу і шлунка-0,046 мЗв;
 • рентген зубів-0,15 - 0,35 мЗв.

В середньому за одну процедуру людина отримує дозу 0,11 мЗв. Цифрові рентгенологічні апарати дозволяють зменшити променеве навантаження в рентгенодіагностиці до значення 0,04 мЗв. Для порівняння, при перельоті протягом 8 годин в літаку вона становить 0,05 мЗв, і чим вище висота польоту на далекомагістральних маршрутах, тим більше ця доза. У зв`язку з цим у льотчиків є санітарна норма льотних годин-не більше 80 в місяць.

Скільки разів на рік можна робити рентген?

У медицині існує максимальна сумарна доза одержуваного опромінення - 1 мЗв на рік. Однак, слід зазначити, що ця величина вказана для профілактичних досліджень. Це відповідає приблизно 10 рентгенографіям та 20 цифровим флюорографіям. Якщо проводилося кілька різних досліджень (мамографія, знімки зубів), то сумарна річна доза може досягти 15 мЗв. У США нормоване значення дози вище, ніж в Росії – 3 мЗв.

До виникнення променевої хвороби призводить доза в десятки разів більше-близько 1 Зв. Причому це повинно бути випромінювання, отримане людиною за 1 сеанс. Незважаючи на таку різницю, нормативами передбачено тільки одноразове проведення рентгеноскопії грудної клітини в рік в профілактичних цілях.

Ці нормативи не стосуються тих пацієнтів, для яких рентгенівське опромінення проводиться в діагностичних цілях, для виявлення захворювання за життєвими показаннями. В цьому випадку питання про те, скільки разів на рік можна робити рентген, не регламентується. Хворому можуть зробити і 4 знімка за 1 день, і кілька знімків через кожні 1-2 тижні протягом 2-3 місяців.

МРТ та КТ

Магнітно-резонансну томографію-МРТ-часто плутають з рентгенологічним дослідженням. Однак при даному виді обстеження не створюється ніякої радіаційного навантаження. Принцип цієї технології заснований на магнітних властивостях тканин. Протони водню, що містяться в них, виділяють енергію під впливом радіочастотних імпульсів. Ця енергія реєструється і оформляється у вигляді знімків в комп`ютері.

На противагу МРТ, комп`ютерна томограма-КТ-характеризується найбільшою дозою радіаційного випромінювання. За один сеанс можна отримати дозу опромінення при рентгені близько 4-5 мЗв. Це майже в десятки разів перевищує дозу від звичайного рентгенологічного дослідження. Тому без особливих на те показань проводити КТ не рекомендується.

Чи можна робити рентген дітям?

Доза опромінення при рентгені-рентген дітям

Так як діти більш сприйнятливі до рентгенівських променів, то згідно з рекомендаціями ВООЗ робити профілактичне дослідження в дитячому віці заборонено (до 17 років). Через менший зріст і вагу дитина отримує більшу питому радіаційну навантаження.

Однак в лікувальних або діагностичних цілях рентген дітям все ж проводиться. Це стосується тих випадків, коли дитина отримує травму (переломи, вивихи), при патологіях головного мозку, Шлунково-кишкового тракту, при підозрі на запалення легенів, проковтуванні сторонніх предметів і інших порушеннях. Питання про те, чи можна робити рентген дитині, вирішує лікуючий лікар. При цьому перевага повинна віддаватися тим процедурам, для яких характерна найменша доза випромінювання.

При проведенні КТ зниження опромінення для дитини досягається за рахунок скорочення тривалості впливу, збільшення відстані до випромінювача і екрануванням. Рекомендується проводити таке обстеження із застосуванням "швидкої" томографії (обертання трубки апарату проводиться зі швидкістю 0,3 з на 1 оборот).

При виборі клініки, де зробити рентген дитині, потрібно віддавати перевагу тим, в яких найбільш кваліфікований і досвідчений персонал, щоб в подальшому не довелося повторювати цю процедуру для уточнення діагнозу. Згідно з останніми дослідженнями, ризик розвитку злоякісних захворювань у дітей зростає в тому випадку, якщо отримана доза опромінення при рентгені близько 50 мЗв. Тому не варто відмовлятися від рентгенографії, якщо вона призначена дитині за медичними показаннями.

Обстеження вагітних

Доза опромінення при рентгені-обстеження вагітних

При рентгенографії вагітних керуються тими ж принципами, як і для дітей. Згідно з даними колегії акушерів США, небезпечний рівень випромінювання для плода становить 50 мГр. Зазвичай рентген роблять у другому триместрі вагітності. Якщо отримана серйозна травма або є підозра на неї, потрібна діагностика органів за життєвими показаннями, то на рентген потрібно погоджуватися. Припиняти грудне годування після рентгенологічного обстеження також не варто.

Комп`ютерна томографія проводиться тільки суворим показанням, коли вичерпані інші можливості дослідження. При цьому намагаються скорочувати область впливу і знижувати дозу випромінювання за допомогою вісмутових екранів, що не впливають на якість знімка.

Ризик для лікарів

Доза опромінення при рентгені-робота в рентгенкабінеті

Робота в рентген-кабінеті пов`язана з підвищеними дозами опромінення. Однак дослідження показують, що при дотриманні всіх вимоги безпеки рентгенологи отримують річну дозу близько 0,5 мЗв. Це набагато нижче нормованих граничних значень. Тільки при спеціальних дослідженнях, коли лікар змушений працювати в безпосередній близькості від радіаційного пучка, сумарна доза може наближатися до граничної величини.

Раз на рік персоналу рентгенкабінетів належить проходити медичний огляд з проведенням розгорнутих аналізів. До такої роботи не допускаються особи, у яких є генетична схильність до пухлин і нестабільна структура хромосом.

Статті на тему