Обов'язки та права медичних працівників. Федеральний реєстр медичних працівників

Медичні працівники-це окрема категорія представників населення Росії. Варто відзначити, що дана група осіб має певний статус, представлений сукупністю деяких обов`язків і прав, передбачених чинним законом. Далі розглянемо їх перелік більш детально.

Федеральний реєстр медичних працівників

Хто такий медичний працівник

Перш ніж приступати до детального вивчення переліку обов`язків медичних працівників і їх прав, варто звернути свою увагу на те, хто ж відноситься до даної групи осіб.

Медичний працівник - це поняття, швидше, узагальнене. До цієї групи включені всі лікарі як широких, так і вузьких спеціалізацій, діяльність яких пов`язана з проведенням профілактики, діагностики та ефективного лікування всіляких захворювань на високому професійному рівні.

В даний час окрема увага приділяється освіті медичних працівників. Воно повинно бути спеціальним, а також велика частина спеціалізацій вимагають наявності високої кваліфікації. Окремо також відзначається те, що будь-який медичний працівник повинен володіти певним набором особистих якостей, в ряду яких в обов`язковому порядку присутні гуманність, уважність і людинолюбство.

Атестація медичних працівників

Вимоги до медичних працівників

Варто зазначити, що сучасне законодавство висуває певний перелік вимог, яким повинен відповідати будь-який працівник медичної сфери. В першу чергу вони стосуються наявності певного рівня спеціальної освіти, а також додаткових знань:

Безумовно, у будь-якого доктора повинен бути відмінний запас теоретичних знань, відповідних його кваліфікації. Більш того, знання, отримані в процесі навчання, медичний працівник повинен вміло і ефективно використовувати в практиці надання соціальних і медичних послуг населенню.

Крім наявності освіти і відмінних знань теорії, будь-який фахівець в області медицини повинен мати певний багаж реальних практичних навичок лікування людей. Стандартними вважаються навички, отримані в ході ведення діяльності в області педіатрії, геріатрії, діагностики та геронтології. Необхідність наявності всіх інших навичок повністю залежить від конкретної спеціалізації доктора.

До числа вимог до медичного працівника також варто виділити наявність у нього достатнього обсягу практичних знань в області роботи з технічним інструментарієм, обладнанням, а також основних правил безпеки при здійсненні професійної діяльності в сфері власної спеціалізації.

У ряді вимог, що висуваються до працівників у сфері медицини, крім усього перерахованого вище зазначено і те, що будь-який лікар повинен вміти правильно застосовувати методики сучасної та професійної діагностики стану організму людини, а також чітко розбиратися в лікарських препаратах і нових методиках лікування хвороб, в області спостереження яких він є фахівцем. Для того щоб постійно відповідати всім встановленим вимогам, будь-який медик повинен регулярно проходити курси підвищення кваліфікації, а також брати участь в різних освітніх програмах, спрямованих на вироблення нових професійних навичок фахівця.

Права медичних працівників

Загальний перелік прав

Окрему увагу варто приділити загальному переліку прав медичних працівників. Зазначені нижче можливості фахівця закріплені на законодавчому рівні змістом статті 10 ФЗ "Про охорону здоров`я громадян".

До числа основних прав медичних працівників відносяться наступні:

 • на захист гідності та честі (у сфері ведення професійної діяльності);
 • на забезпечення нормальних умов для ведення професійної діяльності;
 • на гідну охорону праці;
 • на вдосконалення професійних знань;
 • на роботу за контрактом або договором;
 • на перепідготовку в тому випадку, якщо фахівець не має можливості виконувати свої трудові обов`язки з певних поважних причин;
 • на страхування помилки, допущеної в ході ведення професійної діяльності;
 • на створення професійних організацій некомерційного типу;
 • на використання засобів зв`язку медичного закладу, в якому співробітник працює на безкоштовній і безперешкодній основі.

Розглянемо далі деякі найбільш значущі права працівників медичних установ більш детально.

Кваліфікація медичних працівників

Право на заняття професійною діяльністю та медичною практикою

У числі основних прав працівників у сфері медицини окрему увагу варто приділити наданій їм можливості ведення професійної діяльності, але тільки тієї, що допустима рівнем кваліфікації, набутим в установленому порядку.

Варто відзначити, що право на здійснення практичної діяльності в розглянутій спеціальності мають тільки ті особи, які отримали в установленому порядку документ, що підтверджує наявність певної кваліфікації в конкретній сфері (диплом, Ліцензія, сертифікат фахівця, спеціальне звання) .

Що стосується медичної практики приватного характеру, то її ведення допускається тільки при наявності на те спеціальної ліцензії, яка може бути видана тільки ліцензійно-атестаційною комісією. У тому випадку, якщо діяльність лікаря здійснюється без наявності на те даного документа або після закінчення його терміну, то вона визнається незаконною. Порушення цього Положення тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність.

Право на роботу за договором

Сучасне законодавство надає всім кваліфікованим медичним працівникам право на ведення трудової діяльності за трудовим договором або контрактом. Більш того, російські фахівці також мають право працювати на таких умовах не тільки на території РФ, але і за кордоном. В межах РФ укладення таких договорів з медиками має відбуватися виключно відповідно до норм трудового права.

Право на захист гідності та честі

Варто відзначити, що всі категорії медичних працівників мають повне право на захист власної честі і гідності в професійній сфері, що наказано не тільки в Законі "Про охорона здоров`я громадянин", але ще і в ст. 152 Цивільного кодексу РФ. Сюди ж варто віднести і право на захист ділової репутації.

Варто зазначити, що на захист даного права не діє встановлений законом період позовної давності. Більш того, медики, як і будь-які інші особи, мають повне право на відшкодування понесеної на даному грунті моральної шкоди.

Замахом на честь і гідність медичного працівника визнаються дії, які були вчинені іншими особами, представлені у вигляді поширення неправдивих чуток про певного лікаря або організації медичних працівників, що суперечать дійсності. Також тут можна відзначити наклеп і образи, спрямовані в бік медичного працівника і, зокрема, його професійних якостей.

Право на страхування професійної помилки

Відомо, що в медичній практиці досить часто відбуваються помилки. Сучасне законодавство передбачає право медиків на її страхування, але тільки в тому випадку, якщо збиток пацієнтові було завдано не в результаті недбалості або недбалості або бездіяльності медика.

При розгляді даного права варто виділити певний перелік страхових випадків, від відповідальності за які застрахований будь-який фахівець в області медицини:

 • смерть пацієнта внаслідок ненавмисної помилки;
 • заподіяння шкоди здоров`ю пацієнта в процесі встановлення діагнозу;
 • заподіяння шкоди в процесі лікування.

Юристи-практики досить часто відзначають, що проблема страхування професійної відповідальності співробітників в медичній сфері діяльності є найбільш актуальною в даний час.

На сьогоднішній день розглядається право може бути реалізовано шляхом укладення окремого договори страхування відповідальності цивільного виду. Його висновок відбувається в тому випадку, коли є певний ризик заподіяння шкоди здоров`ю або життю пацієнта в ході здійснення медичного втручання. Даний договір також може бути укладений щодо третьої особи, з його близькими родичами.

В рамках такого документа в разі нанесення певної шкоди пацієнтові страхувальник (медичний заклад, в якому працює фахівець) покладає на себе матеріальну відповідальність за можливу заподіяну йому шкоду в ході операційного або будь-якого іншого втручання. Застрахованою особою в даній ситуації виступає медичний працівник, який займається лікуванням визначеного в Угоді людини.

Варто відзначити, що в процесі укладення такого договору сторони обов`язково повинні досягти угоди з наступних питань:

 • термін дії договору;
 • певний страховий випадок, т. е. та конкретна ситуація, при настанні якої на адресу страхувальника можуть бути висунуті вимоги щодо відшкодування матеріальної шкоди за заподіяну шкоду;
 • розмір страхової суми, покладеної до виплати в разі настання обумовленої ситуації.

Право на відмову від лікування та спостереження пацієнта

У число загального переліку прав медичних працівників входить можливість винесення ними правомірної відмови в спостереженні пацієнта або його лікуванні. При розгляді цього моменту варто звернути увагу на критерії правомірності відмови, якими є:

 • відсутність загрози для здоров`я і життя пацієнта в результаті досконалої відмови;
 • наявність відповідної санкції посадової особи ЛПУ, в ролі якого може виступати головний лікар або завідувач конкретним відділенням;
 • недотримання пацієнтом встановлених правил внутрішнього розпорядку клініки або приписів лікаря.

Право на поліпшення професійних знань

Розглядаючи дану можливість, представлену законодавцем для всіх представників населення, що входять до групи медичних працівників, варто відзначити те, що вона тісно пов`язана з їх обов`язком регулярно підвищувати рівень своїх професійних навичок. Варто відзначити, що наявність великого досвіду роботи в сфері медицини не є приводом для ухилення від проходження курсів підвищення кваліфікації медичних працівників, а також освітніх програм іншого типу.

Актуальність регулярного використання даного права обумовлена тим, що сучасна медицина-це швидко розвивається галузь, яка передбачає суворе дотримання фахівцями в даній області всім новим тенденціям в лікуванні пацієнтів.

Додаткова освіта, яку можуть отримувати медики, може бути представлена у формі:

 • тематичного навчання з окремих питань (від 72 годин);
 • проведення тематичних та проблемних семінарів (72-100 годин);
 • тривале навчання (більше 100 годин), після закінчення якого може бути підвищена акредитація медичного працівника. В ході такого навчання фахівці вивчають певні проблеми за профілем своєї професійної діяльності.

Варто відзначити, що після закінчення проходження спеціалізованого навчання проводиться атестація медичних працівників, в ході якої перевіряється рівень засвоєних знань.

За бажанням працівника може бути проведена його Професійна перепідготовка. Після закінчення проведеного курсу також здійснюється атестація медичних працівників і видача їм диплома, що підтверджує факт проходження перепідготовки.

Слід зазначити, що фахівці в даній сфері є зацікавленими в регулярному підвищенні власної кваліфікації, так як її рівень прямим чином впливає на розмір заробітної плати. Так, в середньому медичні працівники з низьким рівнем кваліфікації заробляють близько 30000 Рублів, в той час як фахівці високого класу мають оклад на 20-30 тисяч вище.

Категорії медичних працівників

Повинність

Розглянувши перелік прав, варто приділити особливу увагу обов`язкам, встановленим законодавством для групи медичних працівників. Говорячи про нормативне регулювання, варто відзначити, що вони запропоновані в змісті статей 70, 71 і 73 ФЗ "Про охорону здоров`я громадян РФ".

Так, на підставі інформації, представленої в зазначених джерелах, до переліку обов`язків лікарів відносяться наступні:

 • дотримуватися законодавства, що діє на території РФ, в процесі виконання своєї професійної діяльності;
 • надавати допомогу медичного характеру відповідно до наявної кваліфікації та посадової інструкції, а також службовими обов`язками;
 • призначати препарати для лікування певних захворювань, а також, при необхідності, виписувати рецепти до них;
 • повною мірою дотримуватися принципів деонтології та медичної етики;
 • регулярно підвищувати рівень своєї професійної підготовки;
 • забезпечувати збереження лікарської таємниці, впізнаної в результаті здійснення посадових обов`язків.
Обов`язки медичних працівників

Про федеральний реєстр медичних працівників

Розглядаючи тему обов`язків і прав працівників у сфері медицини, варто приділити особливу увагу на ФРМР - системі, створеної на федеральному рівні, за допомогою якої можна благополучно відстежувати кількісний і якісний склад працівників у сфері охорони здоров`я в РФ.

У зазначену базу вносяться відомості щодо всіх співробітників в області медицини, які мають певну кваліфікацію в даній області діяльності.

Основне призначення Федерального регістра медичних працівників полягає в тому, що з його допомогою відбуваються процеси збору відомостей про медичних працівників країни, а також обробка та аналіз отриманої інформації. Як показує практика, дана база є потужним інструментом, що допомагає приймати різні рішення з різних питань з галузі охорони здоров`я, а також здійснює інформаційно-аналітичну підтримку медичної діяльності.

Середні медичні працівники

У числі даних, внесених в цю базу, вказані не тільки Ф. І. В. лікарів і їх місце роботи, але ще і ступінь акредитації медичних працівників і ті напрямки діяльності, в яких вони є видатними фахівцями.

Статті на тему